27/05/2022 00:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tài tử giai nhân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/07/2020 09:07

 

Minh quân lương tướng tao phùng dị,
Tài tử giai nhân tế ngộ nan.[1]
Trai anh hùng gặp gái thuyền quyên,
Song nhất kiến tình duyên như đã.
Thơ rằng:
Tì bà hữu hạnh phùng Tư mã,
Quân tử đa tình ý khả lân.[2]
Vậy mấy người tài tử giai nhân,
Dây chỉ bỗng dần dần xe lại;
Dẫu ngàn dặm băng sơn quế hải,
Đã tình duyên xa lại nên gần.
Hoa đào vừa gặp chúa xuân,
Châu Trần này có Châu Trần nào hơn;
Anh hùng tuỳ tại hữu giang sơn.
Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928
[1] Chữ Hán: 明君良相遭逢易,才子佳人際遇難. Nghĩa: Vua hiền tướng giỏi gặp nhau dễ, Tài tử giai nhân tìm được nhau khó.
[2] Chữ Hán: 琵琶有幸逢司馬,君子多情意可憐. Nghĩa: Người gảy đàn tỳ bà có may mắn gặp được quan Tư mã Giang Châu, Người quân tử đa tình lòng thật thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tài tử giai nhân