25/03/2023 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thăm chùa Trăm Gian

Tác giả: Đinh Văn Lành

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 23/08/2013 21:32

 

Hàng trăm bậc đá ai xây
Trăm Gian, chùa vẫn còn đây, giữa trời
Gặp nhau, du khách trăm nơi
Trăm nguyện ước, chỉ một lời "Nam mô"
Chùa Trăm Gian nằm ở ngoại thành Hà Nội.

Nguồn: Tâm bồ đề (thơ), Đinh Văn Lành, NXB Lao động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Văn Lành » Thăm chùa Trăm Gian