21/07/2024 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa chiều xứ Huế

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 31/08/2022 17:27

 

Mưa chiều xứ Huế
Rào rào hạt vui
Ta qua Đập Đá
Sao mưa ngùi ngùi?

Đâu đò Đông Ba
Đâu vườn Vỹ Dạ?
Mưa xanh đầy lá
Mưa xám mù trời.

Mưa chiều xứ Huế
Áo tím về đâu
Ta cầm qua đó
Nụ buồn xanh xao.

Mưa ngàn dấu hỏi
Hỏi người sao xa?
Giọt rơi thành cỏ
Giọt vỡ thành hoa.

Mưa chiều xứ Huế
Một mình mình đi
Mưa mềm môi mặn
Mưa lạnh tràn mi.

Mưa ngàn dấu thương
Thương trường xưa vắng
Giọt tan màu nắng
Giọt bám màu sương.

Mưa chiều xứ Huế
Một thời phiêu diêu
Yêu người không nói
Nói người không yêu!

Chỉ còn mưa trắng
Trắng tuổi dại khờ
Chỉ còn giọt trắng
Trắng màu xa mơ.
1998

Bài thơ viết từ một buổi chiều mưa đợi bạn trước cổng trường Quốc học - Huế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Mưa chiều xứ Huế