04/10/2023 06:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Ba chu hành trung đồ
青波舟行中途

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 23:38

 

Nguyên tác

武偃開舟去,
文徯细路通。
閭閻乘崑嶼,
窟宅長蛟龍。
衆水滂如帯,
群山又似鐘。
壯觀非我獨,
利涉與人同。
昨夜猶爛蔓,
今朝是正公。
安祈姑少憩,
紅日正當中。

Phiên âm

Vũ Yển[1] khai chu khứ,
Văn Khê tế lộ thông.
Lư diêm thừa Côn tự,
Quật trạch trưởng giao long.
Chúng thuỷ bàng như đới,
Quần sơn hựu tự chung.
Tráng quan phi ngã độc,
Lợi thiệp dữ nhân đồng.
Tạc dạ do Lạn Mạn[2],
Kim triêu thị Chính Công[3].
An Kỳ[4] cô thiểu khế,
Hồng nhật chính đương trung.

Dịch nghĩa

Dong thuyền nơi Vũ Yển
Lối Văn Khê đã thông
Xóm làng nương đảo Côn
Đào hang giao long lớn lên
Các sông liền một dải
Các núi hình như chuông
Thấy hùng tráng không chỉ riêng ta
Với mọi người cùng được lợi qua lại
Đêm qua còn ở Lạn Mạn
Sáng nay đã đến Chính Công
Nơi An Kỳ hãy tạm nghỉ ngơi
Mặt trời đã ở giữa bầu trời

Bản dịch của Hạ Thái

Chèo thuyền qua Vũ Yến dong chơi
Vượt lối Văn Khê thông suốt rồi
Nương Đảo Côn, làng vui tấp nập
Cạnh hang rồng, nhánh lớn giao bôi
Lắm sông kề cận dăng liền dải
Nhiều núi hình chuông giáp kế bồi
Hùng tráng rõ ràng ai cũng thấy
Lưu thông hiển hiện chính là nơi
Lạn Mạn đêm qua dừng ở lại
Chính Công sáng dậy đến nơi rồi
Kỳ Anh tạm nghỉ chân lần cuối
Đứng bóng ngày lên chiếu đỉnh trời
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

[1, 2, 3, 4] Tên làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Thanh Ba chu hành trung đồ