24/01/2021 09:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 11:32

 

Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục
Nghĩa mẹ chín tháng cù lao
Ai đền ơn cho thiếp mà nhủ thiếp trao ân tình?
Khảo dị:
Ơn cha mẹ ba năm cúc dục
Nghĩa mẹ chín tháng cưu mang
Ơn cha đền bạc, nghĩa mẹ đền vàng
Em đền chưa nổi, huống chi chàng người dưng
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chàng ơi, ơn thày ba năm cúc dục