05/12/2022 19:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhất ngon là mía Lam Điền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/09/2020 01:19

 

Nhất ngon là mía Lam Điền,
Trai khôn kẻ Tó[1], gái hiền Từ Trung[2].
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Tên nôm làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, có cầu Tó bắc qua sông Nhuệ, làng có nghề vàng mã, quê hương Ngô Thì Nhậm.
[2] Chỉ hai làng Hữu Từ và Hữu Trung, nay cùng thuộc xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhất ngon là mía Lam Điền