18/06/2021 13:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi cái con quay

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 20:37

 

Kiếp gỗ sao không an phận gỗ
Vo tròn vót nhọn tít mù xoay
Dây mềm trăng trói tay con đỏ
Cát bụi nghi ngơ... cũng tối ngày
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Hỏi cái con quay