03/02/2023 21:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm ơn
Благодарность

Tác giả: Mikhail Lermontov - Михаил Лермонтов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 07:50

 

Nguyên tác

За все, за все тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слез, отраву поцелуя,

За месть врагов и клевету друзей;
За жар души, растраченный в пустыне,
За все, чем я обманут в жизни был...
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я еще благодарил.

Bản dịch của Tạ Phương

Vì tất cả mọi điều, tôi cảm ơn em:
Vì nỗi đau đam mê bí mật,
Vì vị đắng nước mắt, bả độc của nụ hôn,
Vì sự đố kỵ của bạn bè và đòn thù hiểm ác;
Vì sức nóng của tâm hồn phung phí nơi hoang mạc,
Vì tất cả, tất cả những gì tôi từng bị lừa dối trong đời...
Nhưng em hãy liệu đi, sao cho nhanh nhất
Tôi không còn phải cảm ơn em, dù chỉ một lời.
1840

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mikhail Lermontov » Cảm ơn