23/03/2023 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cầm kỳ thi tửu bài 1

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 14:55

 

Trời đất cho ta một cái tài
Giắt lưng dành để tháng ngày chơi
Dở duyên với rượu khôn từ chén
Trót nợ cùng thơ phải chuốt lời
Cờ sẵn bàn son xe ngựa đó
Đàn còn phím trúc tính tình đây
Ai say, ai tỉnh, ai thua được
Ta mặc ta mà ai mặc ai!
Sách Văn đàn bảo giám chép tiêu đề là Tự cao.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Cầm kỳ thi tửu bài 1