26/10/2021 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mù sương

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/02/2015 17:44

 

Phụ ta sao người lại buồn
Nửa đêm phố huyện một nguồn sương giăng
Người đi, xin chớ băn khoăn
Chút tơ vương cũ cầm bằng như sương
Nguồn: Đoàn Thuận, Lời chiều (thơ), NXB Trẻ, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Mù sương