18/08/2022 23:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đập đất

Tác giả: Xuân Tâm - Phan Hạp

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2021 15:12

 

Nắng cháy không chừa nửa lá tranh
Đồng quê nay đã hết màu xanh
Đất cày mới trở phơi lăn lóc
Như những đầu lâu trắng rợn mình.

Những chiếc vồ săn đập đất dày
Đất khô dội tiếng nắng lung lay
Nông phu thất vọng đưa tay mỏi
Lau suốt mô hôi tắm mặt mày.

Họ có kiêng gì lửa chín da
Đoàn người lam lũ. Cụm năm, ba
Họ dâng thân thể cho trời đốt
Từ thuở thanh xuân đến tuổi gia.

Lo sợ, Nghèo nàn với Đớn đau
Làm ba thắc mắc cứ đua nhau
Vá đời nhẫn nhục bằng trăm tấm
Hạnh phúc là chi họ biết đâu?

Hỡi các người nào sống ấm no
Cơm tiền dư dật chẳng quen lo
Nhớ rằng trong lúc anh sung sướng
Bao kẻ âm thầm đã chết khô.
Nguồn: Tổng tập văn học Việt Nam (tập 25), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia, NXB Khoa học Xã hội, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Tâm » Đập đất