27/11/2020 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 1

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 00:18

 

Oan nghiệp khư khư buộc lấy mình
Xót cho tài sắc lại đa tình
Gió mưa năm ngón hai dòng lệ
Cát bụi mười phương một chữ trinh
Giữa cuộc bao phen liều nhắm mắt
Trong mơ nửa kiếp đã in hình
Đoạn trường tiếng ấy nghìn thu mới
Trang Cảo Thơm còn dấu hiển linh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Cảm đề “Đoạn trường tân thanh” của Nguyễn Du bài 1