26/01/2022 06:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm mộng
感夢

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2014 15:21

 

Nguyên tác

行吟坐嘆知何極,
影絕魂消動隔年。
今夜商山館中夢,
分明同在後堂前。

Phiên âm

Hành ngâm toạ thán tri hà cực,
Ảnh tuyệt hồn tiêu động cách niên.
Kim dạ Thương sơn quán trung mộng,
Phân minh đồng tại hậu đường tiền.

Dịch nghĩa

Lúc đi ngâm nga, lúc ngồi nghỉ lại thương tiếc vô cùng,
Đã một năm, hình ảnh nàng đã phai mờ, linh hồn đã tiêu diêu.
Đêm nay, trong quán trọ ở núi Thương, ta nằm mộng,
Thấy rõ ràng hai đứa cùng trong căn phòng sau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi ngâm, ngồi nhớ vô vàn
Hồn tiêu, ảnh nhạt năm tàn qua mau
Núi Thương mộng tại dịch lầu
Hai ta cùng ở nhà sau rõ ràng
Tác giả năm 802 cùng Vi Tùng kết hôn, đến năm 809 nàng mắc bệnh qua đời. Năm sau tác giả bị giáng chức xuống làm Sĩ tào tham quân tại huyện Giang Lăng (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Ông làm bài này trên đường tới nhiệm sở mới.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Cảm mộng