16/01/2021 13:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ông ấm Mốc

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/02/2006 18:52

 

Tôi hỏi thăm ông đến tận nhà,
Trước nhà có giếng, có cây đa.
Vườn ao đất cát chừng ba mẫu,
Nứa lá tre pheo đủ mọi toà.
Mới sáu bận sinh đà sáu cậu,
Trong hai dinh ở có hai bà.
Trông ông mốc thếch như trăn gió[1],
Ông chỉ phong lưu tại nước da.
Ông Ấm Mốc tên là Trần Đôn Lâm, còn gọi Ấm Các, con bố chánh Cao Bằng Trần Đôn Phục.

Nguồn: Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
[1] Loại trăn lớn, da lốm đốm chỗ đen chỗ trắng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Ông ấm Mốc