29/09/2022 03:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật
春日

Tác giả: Chu Hy - 朱熹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 10/06/2008 18:54

 

Nguyên tác

勝日尋芳泗水濱,
無邊光景一時新。
等閒識得東風面,
萬紫千紅總是春。

Phiên âm

Thắng nhật tầm phương Tứ thuỷ[1] tân,
Vô biên quang cảnh nhất thời tân.
Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện,
Vạn tử thiên hồng tổng thị xuân.

Dịch nghĩa

Ngày đẹp trời đi tìm hoa thơm cỏ lạ đến bến sông Tứ,
Quang cảnh lớn rộng đâu đâu bây giờ cũng mới mẻ.
Có thảnh thơi mới nhận thức được mặt gió đông,
Vạn tía ngàn hồng gộp lại làm mùa xuân.

Bản dịch của Nam Trân

Bến Tứ trời quang dạo gót chân,
Cảnh nào là cảnh chẳng thanh tân.
Gió xuân đã để người xem mặt,
Muôn tía ngàn hồng một sắc xuân.
Bài này tuyển từ Hối Am tập quyển 2, bản Tứ khố toàn thư.

[1] Ở phía bắc Khúc Phụ, Sơn Đông, ở khoảng giữa sông Thù và sông Tứ. Vào thời Nam Tống, Tứ thuỷ đã rơi vào tay người Kim, Chu Hy quyết không thể du xuân ở Tứ thuỷ được. Cho nên bài thơ này làm bằng hư cấu và tưởng tượng, ý nói thiên nhiên lớn lao sinh sôi mạnh mẽ không chừng, vậy nên hễ gặp muôn hồng nghìn tía ở nơi nào, nới đó là xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hy » Xuân nhật