27/05/2022 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

I. Yamakavagga (Song yếu)

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 30/11/2009 21:16

 

1
Tâm: cõi đất mã não
tâm: tịch mặc mặt trời
đất nở muôn hoa lạ
lửa huyết mạch nơi nơi
tâm ô nhiễm tạo nghiệp
nhân quả xiềng muôn đời
theo vó ngựa phiền não
bánh nghiệp thức nào lơi

2
Tâm: cõi giới lưu ly
tâm: xuôi dòng tịnh thủy
tâm: đại định mặc trời
rực rỡ thân khẩu ý
diệu trụ vô tướng đời

3
Oán sầu như trái thu
mùa chín rụng như mưa
lòng ôm hoài oán hận
lệ sầu vơi bao giờ

4
Oán sầu như sương thu
lệ mờ chan khắp cõi
chẳng ghi lòng riêng tư
sương sầu tan, nắng rọi

5
Lửa nào tắt được lửa
thù nào rửa được thù
lòng thương sạch oán hận
luật nhiệm mầu ngàn xưa

6
Thắng bại cũng già nua
chân bước tới huyệt mồ
biết mình đang tự hủy
nào ai còn hơn thua

7
Đắm mình trong trần dục
thân, khẩu, ý buông lung
thần chết đuổi đòi mạng
như kẻ gặp đường cùng

8
Lòng không cầu dục lạc
thân, khẩu, ý tinh cần
nghiệp ma tới đòi mạng
như gặp núi phù vân

9
Thân mang giải thoát y
không sạch lòng cát bụi
đạp đổ ngục tham si
ôi! hoa tàn nguyệt lụi

10
Lìa khu thành huyễn vọng
chống gậy - giới lưu ly
chân thành dong ngựa ý
cần chi giải thoát y

11
Phi chân tưởng chân thực
chân thực ngỡ phi chân
mãi vọng chấp điên đảo
nào đạt đến thực chân

12
Chân thật, nghĩ chân thật
phi chân, biết phi chân
chẳng nệ chấp huyễn vọng
mau ngộ tánh thực chân

13
Mái cỏ lợp dầy, thưa
nhà dột mấy dòng mưa
không luôn sửa tâm ý
mê vọng, dấy chẳng ngờ

14
Mái lợp đều rạ thơm
mưa nào qua một giọt
người luôn điều ngự tâm
mê vọng nào thắm lọt

15
Kẻ gây dựng ác nghiệp
lòng rầu rĩ héo hon
sợ hãi luôn rình rập
như nước chảy đá mòn

16
Người xây dựng thiện nghiệp
an lạc khắp nơi nơi
như hương xông ba cõi
như hoa nở diệu vời

17
Kẻ làm điều bất thiện
lòng điên đảo bi ai
việc ác là phiến đá
xây ngục tối hôm mai

18
Người tu trì phước huệ
hoan hỷ như hoa tươi
thiện nghiệp làm suối biếc
đưa hoa đến vườn trời

19
Dù trì kinh nghìn tạng
chẳng tu niệm y lời
như hái hoa thả suối
hoa trôi, ích chi người

20
Kinh tụng như mưa bay
tâm thể nghiệm chánh pháp
đời này hay cõi khác
tự tại giữa vần xoay
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Suối nguồn vi diệu, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » I. Yamakavagga (Song yếu)