23/05/2022 18:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc một ấm trà

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:50

 

Ấm nước chưa sôi lửa đã tàn
Bình trà pha loãng ngái mùi hăng
Tiếc ai, Việt Bắc quà ngon tặng
Đâu nghĩ rừng già kiệt củi than
11-1987

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Tiếc một ấm trà