27/09/2022 09:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão khứ
老去

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2018 08:23

 

Nguyên tác

老去憎春及,
懮來劇歲闌。
江山紛百戰,
日月走雙汍。
酒豈消愁飲,
書從失意看。
海鷗眞羨汝,
蕭灑水雲寬。

Phiên âm

Lão khứ tăng xuân cập,
Ưu lai kịch tuế lan.
Giang sơn phân bách chiến,
Nhật nguyệt tẩu song hoàn.
Tửu khởi tiêu sầu ẩm,
Thư tòng thất ý khan.
Hải âu chân tiện nhữ,
Tiêu sái thuỷ vân khoan.

Dịch nghĩa

Tuổi già tới ghét mùa xuân đến
Nỗi lo buồn tới làm phiền rối lúc năm sắp tàn
Đất nước rối ren trăm trận đánh
Mặt trời mặt trăng hai viên tròn đi
Rượu há uống để tiêu sầu
Sách xem khi không được như ý
Con chim hải âu (kia) thực tình thèm muốn được như mày
Thong dong tự tại giữa bao la mây nước

Bản dịch của Lương An

Tuổi lão ghét xuân tới
Nghĩ lo rầy cuối năm
Giang sơn trăm trận đánh
Nhật nguyệt hai vầng lăn
Rượu há tiêu sầu uống
Sách khi thất ý cầm
Thèm như mày, âu biển
Mây nước tự do thân
Nguồn: Thơ Miên Thẩm Tùng Thiện Vương (Lương An tuyển chọn và giới thiệu), NXB Thuận Hoá, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Lão khứ