11/08/2022 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành
金陵五題-台城

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/04/2014 15:09

 

Nguyên tác

台城六代競豪華,
結綺監春事最奢。
萬戶千門成野草,
只緣一曲后庭花。

Phiên âm

Đài Thành lục đại cạnh hào hoa,
Kết Ỷ, Giám Xuân[1] sự tối xa.
Vạn hộ thiên môn thành dã thảo,
Chỉ duyên nhất khúc “Hậu đình hoa[2]”.

Dịch nghĩa

Sáu triều đại đóng đô ở Đài Thành thi nhau vẻ hào hoa,
Nhưng lầu Kết Ỷ và Giám Xuân để hưởng lạc là xa xỉ nhất.
Vạn hộ ngàn nhà nay đã thành đồng cỏ hoang dại,
Chỉ vì hậu quả bài ca “Hậu đình hoa”.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sáu triều thi thố vẻ hào hoa
Kết Ỷ, Giám Xuân quá xỉ xa
Vạn hộ ngàn nhà nay cỏ mọc
Chỉ vì bài hát "Hậu đình hoa"
Đài Thành tức Uyển Thành, xây đắp từ đời Đông Ngô (Tam Quốc), trải thêm năm triều đại nữa là Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần đều đóng đô tại đây. Cuối đời Đông Tấn đổi thành Đài Thành, nay di chỉ còn tại ven hồ Huyền Vũ, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô.

[1] Hai trong ba cung điện do Trần Hậu Chủ xây cất nguy nga để hưởng lạc.
[2] Tức Ngọc thụ hậu đình hoa, khúc hát do chính Trần Hậu Chủ sáng tác, lời lẽ rất uỷ mị. Khúc hát này hợp cùng thú hoang dâm vô độ của ông đã khiến nhà Trần bị nhà Tuỳ thôn tính.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Kim Lăng ngũ đề - Đài Thành