06/12/2021 00:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng ngô đồng

Tác giả: Phạm Ngọc Lư

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/03/2016 07:00

 

Ngô đồng rụng lá phương nao?
Mà trang thơ cổ xạc xào lá rơi
Vàng thu thấp thoáng phương trời
Lá khô thao thức cùng tôi phương nầy
Bóng thơ hình chữ lay bay
Ấy ai thiên cổ đêm nay xao lòng?
Tiếng ngô đồng...
                      tiếng ngô đồng
Tiếng ngàn thu trước rơi cùng tiếng thơ
Hồn tôi rụng với thu xưa
Lòng ai phương nọ vàng chưa thu nầy?
2003

Nguồn: Đan tâm, Thư Ấn Quán tái bản, Hoa Kỳ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc Lư » Tiếng ngô đồng