02/12/2023 00:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tạp hứng
春日雜興

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Nguyễn Đông Ngạn vào 26/08/2010 05:32

 

Nguyên tác

夜夜燃薪煖絮衾,
禺中一飯值千金。
身為野老已無責,
路有流民終動心。

Phiên âm

Dạ dạ nhiên tân noãn nhứ khâm,
Ngung trung[1] nhất phạn trị thiên câm (kim)!
Thân vi dã lão dĩ vô trách,
Lộ hữu lưu dân, chung động tâm!

Dịch nghĩa

Đêm đêm đốt củi sưởi ấm chiếc mền bông,
Bữa cơm non trưa đáng giá nghìn vàng!
Đã làm ông lão nhà quê, thân mình không còn trách nhiệm gì,
Nhưng thấy ngoài đường có dân xiêu, lòng ta vẫn thổn thức.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đốt lửa đêm đêm hơ áo bông,
Cơm trưa một bát đáng muôn đồng.
Quan già trách nhiệm không còn nữa,
Thấy cảnh dân xiêu vẫn động lòng.
Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
[1] Do chữ 隅中, là lúc gần giữa trưa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Xuân nhật tạp hứng