05/12/2022 15:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Sài Gòn cảm tác
過柴棍感作

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/10/2020 08:32

 

Nguyên tác

富貴河山尚在聞,
當年曾此會風雲。
穹江有路通曼谷,
紅海無情引法軍。
撫國東宮猶肅像,
鎮西老將賸靈墳。
經過約取歸來日,
把酒憑高一弔君。

Phiên âm

Phú quý[1] hà sơn thượng tại văn,
Đương niên tằng thử hội phong vân[2].
Khung giang hữu lộ thông Man cốc[3],
Hồng hải vô tình dẫn Pháp quân[4].
Phủ quốc đông cung do túc tượng[5],
Trấn tây lão tướng thặng linh phần[6].
Kinh qua ước thủ quy lai nhật,
Bả tửu bằng cao nhất điếu quân.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Chân Lạp giàu sang tiếng thuở nay,
Gió mây xưa vẫn hội nơi nầy.
Sông Khung đường suốt thành Man Cốc,
Biển đỏ tàu đưa lính Thái Tây.
Tượng cổ đông cung đồng đúc đó,
Mộ thiêng đại tướng đá ghi đây.
Thoảng qua hãy hẹn ngày đi lại,
Viếng cảnh, lên cao dốc chén đầy.
Năm 1905, ông cùng Phan Chu Trinh, Trần Quý Cáp có cuộc Nam du, nhưng chỉ đi đến Phan Thiết thì trở lại, chưa vào Nam Kỳ, lấy làm việc đáng tiếc nên cùng hẹn ngày sau sẽ đi du lịch một lần khác. Nhưng sau vì hoạt động cách mạng nên các ông bị bắt và kết án khổ sai, nên hẹn đó không thành. Trong lúc bị giải từ Hội An vào Côn Lôn (Côn Đảo ngày nay), ngang qua thành phố Sài Gòn, vừa lên bến tàu thì dẫn ngay vào khám lớn, đi ngang giữa thành phố chỉ liếc mắt xem qua một nhoáng, trong lòng sinh mối ngậm ngùi, nên ông làm bài này chép mối cảm xúc ấy.

Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951, tr. 26
Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
[1] Từ cân ngạn ngữ “Phú quý Chân Lạp”. Chân Lạp là nước cũ nay ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
[2] Vua Gia Long gây nền trung hưng nhờ xứ Nam Kỳ.
[3] Đô thành nước Xiêm ngày trước.
[4] Chỉ việc Hoàng Thái Cảnh sang Tây cầu viện.
[5] Tượng thái tử với Bá Đa Lộc.
[6] Mồ Thượng công Duyệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Quá Sài Gòn cảm tác