18/10/2021 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những viên gạch móc từ ngôi nhà vừa đập xong

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/06/2009 06:58

 

Những viên gạch
móc từ ngôi nhà vừa đập xong
ngôi nhà mới
dấu kín những viên gạch cũ bên trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Những viên gạch móc từ ngôi nhà vừa đập xong