30/10/2020 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Trạng

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:27

 

Quan Trạng đi bốn lọng vàng
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm[1]
Mọi người hớn hở ra xem
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.
Từ ngày cô chửa thành hôn
Từ ngày anh khoá hãy còn hàn vi.
Thế rồi vua mở khoa thi,
Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng...
1937

Nguồn: Hoàng Xuân, Nguyễn Bính - thơ và đời, NXB Văn học, 2003
[1] Làng Trang Nghiêm tục gọi là làng Ngâm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Quan Trạng