12/04/2021 14:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vườn cỏ chiều xuân

Tác giả: H. Man - Phạm Văn Mận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/03/2014 21:05

 

Người về bãi mía nương dâu
Tóc xanh xưa đã bạc màu thời gian
Hắt hiu ngọn gió đông tàn
Thềm rêu tơ sợi nắng vàng vọt qua
Gọi thầm chiếc bóng xuân xa
Hoài đem nỗi nhớ
trải qua dặm buồn
Góc trời quê
chén rượu suông
Chừng say câu hát trong nguồn mạch xưa
Cánh mai vàng
đẫm sương mưa
Vàng hoa sân cũ
người chưa kịp về
Tóc mây che ngọn tình thề
Vắt câu thơ nối vô đề tặng nhau
Cứ lần lữa hẹn mùa sau
Riêng tôi
lại một xuân này - lẻ loi
Nguồn: H. Man, 35 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » H. Man » Vườn cỏ chiều xuân