22/07/2024 02:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Dương Quý Phi
詠楊貴妃

Tác giả: Nguyễn Tư Giản - 阮思僩

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 11:41

 

Nguyên tác

到底君王負夙盟,
江山情重美人輕。
玉環解得夫妻味,
從此人間不再生。

Phiên âm

Đáo để quân vương phụ túc minh,
Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh.
Ngọc Hoàn[1] giải đắc phu thê vị,
Tòng thử nhân gian bất tái sinh.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quân vương đã phụ câu thề
Giang sơn vẫn nặng hơn bề ái ân
Vợ chồng buông bỏ tình thân
Quý phi từ ấy cõi trần lánh xa
[1] Tên của Dương Quý Phi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tư Giản » Vịnh Dương Quý Phi