31/05/2024 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực kỳ 02
寒食其二

Tác giả: Trần Phu - 陳孚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/12/2020 13:40

 

Nguyên tác

回首扶桑銅柱標,
芙蓉帳煖度春宵。
清明寒食誰家哭,
折戟沉沙鐵未銷。

Phiên âm

Hồi thủ Phù Tang đồng trụ tiêu[1],
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu[2].
Thanh minh hàn thực thuỳ gia khốc[3],
Chiết kích trầm sa thiết vị tiêu[4].

Dịch nghĩa

Quay đầu nhìn thấy chóp đồng trụ ở Phù Tang,
Trướng ấm phù dung trải qua đêm xuân.
Thanh minh hàn thực nhà ai khóc,
Kích gãy chìm dưới cát, sắt chưa tiêu hết.
[1] Từ bài Chư tướng 諸將 của Đỗ Phủ.
[2] Từ bài Trường hận ca 長恨歌 của Bạch Cư Dị.
[3] Từ bài Hàn thực dã vọng ngâm 寒食野望吟 của Bạch Cư Dị.
[4] Từ bài Xích Bích 赤壁 của Đỗ Mục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Phu » Hàn thực kỳ 02