26/05/2024 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Verlaine
Verlaine

Tác giả: Federico García Lorca

Nước: Tây Ban Nha
Đăng bởi hongha83 vào 10/05/2013 21:58

 

Nguyên tác

La canción,
que nunca diré,
se ha dormido en mis labios.
La canción,
que nunca diré.

Sobre las madreselvas
había una luciérnaga,
y la luna picaba
con un rayo en el agua.

Entonces yo soñé,
la canción,
que nunca diré.

Canción llena de labios
y de cauces lejanos.

Canción llena de horas
perdidas en la sombra.

Canción de estrella viva
sobre un perpetuo día.

Bản dịch của Hoàng Hưng

Bài ca
chẳng bao giờ tôi nói ra
bài ca trên môi tôi lặng ngủ
Bài ca
chẳng bao giờ tôi nói ra

Giữa bụi kim ngân hoa
một con đom đóm sáng
và một ánh trăng vàng
mơn man mặt nước

Lúc đó tôi mơ màng
bài ca
chẳng bao giờ tôi nói ra

Bài ca những làn môi
những bến bờ xa vắng

Bài ca những giờ dài
trong bóng đêm chìm đắm

Bài ca ngôi sao sáng
soi một ngày không cùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Federico García Lorca » Verlaine