25/04/2024 22:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương linh tháo
湘靈操

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 14:43

 

Nguyên tác

湘之水兮九支,
湘之山兮九疑。
皇一去兮何時歸,
攀龍髯兮逐龍飛。
生同宮,死同穴,
招皇衣兮復皇轍。
九疑水,
九疑山,
九疑轍跡在其間。
望飛龍兮未來還。
湘之淚兮成水,
湘之石兮成斑。

Phiên âm

Tương chi thuỷ hề cửu chi,
Tương chi sơn hề Cửu Nghi[1].
Hoàng nhất khứ hề hà thì quy,
Phan long[2] nhiêm hề trục long phi.
Sinh đồng cung, tử đồng huyệt,
Chiêu hoàng y hề phục hoàng triệt.
Cửu Nghi thuỷ,
Cửu Nghi san,
Cửu Nghi triệt tích tại kỳ gian.
Vọng phi long hề vị lai hoàn.
Tương chi lệ hề thành thuỷ,
Tương chi thạch hề thành ban.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước Tương chừ chín nhánh sông
Núi Tương chừ chín ngọn trùng Cửu Nghi
Về không, vua đã ra đi
Râu rồng nắm lấy quyết đi theo rồng
Tử sinh một mộ một cung
Chừ tìm lục áo, mịt mùng dấu xưa
Cửu Nghi sông ấy nắng mưa
Cửu Nghi núi ấy đã thừa phân chia
Cửu Nghi vết tích còn kia
Rồng bay chừ ngóng, có về lại không
Lệ Tương chừ đã thành sông
Đá Tương chừ cũng thành bông đốm vàng
[1] Núi Cửu Nghi ở đất Thương Ngô, chín ngọn giống nhau, tương truyền nơi chôn vua Thuấn chết khi đi du hành phương nam.
[2] Nắm râu rồng, chỉ vua khi chết được rồng thả râu xuống đem đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Tương linh tháo