03/12/2022 15:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nguyệt tống nhân
春月送人

Tác giả: Chu Đoan Thần - 周端臣

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2019 07:52

 

Nguyên tác

一湖春綠染初成,
柳色東風二月晴。
燕子來時人卻別,
梨花雖好負清明。

Phiên âm

Nhất hồ xuân lục nhiễm sơ thành,
Liễu sắc đông phong nhị nguyệt tình.
Yến tử lai thời nhân khước biệt,
Lê hoa tuy hảo phụ thanh minh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hồ xuân vừa nhuốm màu xanh,
Gió đông ru liễu trời lành tháng hai.
Én về là lúc chia tay,
Thanh minh buồn vẫn trắng đầy hoa lê.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Đoan Thần » Xuân nguyệt tống nhân