23/05/2024 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những chiếc mặt nạ
탈을 만들며

Tác giả: Park Je-chun - 박제천

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 01/08/2008 04:22

 

Nguyên tác

밤이면 깊이 감추어 둔 탈을 꺼내어 손질한다
노여움의 탈, 서러움의 탈
수모와 아첨의 탈을 더운 눈물로 씻어낸다
날이 밝으면 다시 쓰고 나가야 할 탈을 고른다
어쩌다 마땅한 탈을 고르지 못할 때는
화급히 거울을 보며 새로운 탈을 만들어야 한다
저 표정이 없는 인피 위에
눈이며 코. 귀를 그려 넣어야 한다
웃음을 덕지덕지 발라야 한다
보아라,
저 거울 속의 얼굴, 거울 속의 탈이 누구의 것인가

Bản dịch của Nguyễn Quang Thiều

Đêm đêm tôi sửa những chiếc mặt nạ
Cất giấu nơi tối tăm
Những chiếc mặt nạ giận dữ
những chiếc mặt nạ đau buồn
Những chiếc mặt nạ hiện thân cho xu nịnh và ô nhục

Tôi lau rửa những chiếc mặt nạ bằng nước mắt tôi
Và mỗi ban mai tôi chọn cho tôi một chiếc mặt nạ
Khi tôi không thể chọn cho mình
chiếc mặt nạ thích hợp
Tôi vội soi vào gương
Và tự làm cho mình một chiếc mặt nạ mới

Trên bộ mặt con người trống rỗng của tôi
Tôi phải vẽ một đôi mắt, một cái mũi và những cái tai
Tôi trát từng lớp, từng lớp đất cho nụ cười

Hãy nhìn mà xem
mặt ai đang hiển hiện trong gương?
Và của ai những chiếc mặt nạ ở trong gương ấy?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Park Je-chun » Những chiếc mặt nạ