06/10/2023 00:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Lưu Thái Xuân
贈劉采春

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/04/2019 15:35

 

Nguyên tác

新妝巧樣畫雙蛾,
慢裹常州透額羅。
正面偷睛光滑笏,
緩行輕踏皺紋波。
言詞雅措風流足,
舉止低回秀媚多。
更有腦人腸斷處,
選詞能唱望夫歌。

Phiên âm

Tân trang xảo dạng hoạ song nga,
Mạn khoả Thường Châu thấu ngạch la.
Chính diện thâu tình quang hoạt hốt,
Hoãn hành khinh đạp trứu văn ba.
Ngôn từ nhã thố phong lưu túc,
Cử chỉ đê hồi tú mị đa.
Cánh hữu não nhân trường đoạn xứ,
Tuyển từ năng xướng “Vọng phu ca[1]”.

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Mày tô lối mới tựa tiên nga,
Y phục xinh tươi rỡ gấm là.
Trước mặt môi son ngời yểu điệu,
Sau chân sóng gợn bước kiêu sa.
Nói cười gieo ngọc trong như nhạc,
Dáng vẻ tiêu hồn thẹn chết hoa.
Lại khéo não nùng cung đứt ruột,
Chọn lời đặt khúc “Vọng phu ca”.
Tương truyền Nguyên Chẩn khi làm Liêm vấn Chiết Đông, gặp nàng Lưu Thái Xuân từ đất Hoài tới, dung nhan đẹp đẽ không ai sánh được. Chẩn làm bài thơ tặng nàng.

Nguồn: Cao Tự Thanh, Giai thoại thơ Đường, NXB Phụ nữ, 1995
[1] Tức La hống khúc 羅嗊曲, bài hát do Lưu Thái Xuân làm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Tặng Lưu Thái Xuân