22/01/2022 10:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Tiên Sơn tự (Đề chùa Tiên Sơn)

Tác giả: Bùi Xương Tự - 裴昌嗣

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/09/2008 20:55

 

Côi Sơn triền[1] đặt hiệu Tiêu Sơn,
Thanh lạ qua ưa[2] khác thế gia.
Gác báu đỉnh đang hồi khánh nện,
Rừng thiền inh ỏi chậu ve đàn.
Mừng xuân mấy đoá hoa phô gấm,
Ngăn tục đòi hàng liễu phủ màn.
Tiểu hỡi: “Cảnh này ai khéo dựng?”,
Thưa rằng: “Tạo vật vốn khai đoan”.
Nguyên chú (nguyên văn bằng chữ Hán): Chùa ở làng Côi Sơn, huyện Thiên Bản.

Bài thơ làm trong thời kỳ làm Tri phủ phủ Nghĩa Hưng.

Nguồn: Nguyễn Đăng, “Thơ Nôm Bùi Xương Tự”, Tạp chí Hán Nôm, số 1/1986
[1] Ở ven làng Côi Sơn.
[2] Rất được ưa chuộng.
[] Mở đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Xương Tự » Đề Tiên Sơn tự (Đề chùa Tiên Sơn)