12/08/2022 22:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thạch Môn sơn Dương Nham động
題石門山陽巖洞

Tác giả: Lê Quyền - 黎權

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:16

 

Nguyên tác

茶江江上峙瑤岑
萬綠煙中紺宇深
花磴盤空無俗跡
拂苔倚石聽春禽

Phiên âm

Trà giang giang thượng trĩ dao sầm,
Vạn lục yên trung cám vũ thâm.
Hoa đặng bàn không vô tục tích,
Phất đài ỷ thạch thính xuân cầm.

Bản dịch của Nhóm Lê Quý Đôn (Lê Thước, Vũ Đình Liên, Trịnh Đình Rư, Nguyễn Sĩ Lâm, Trần Lê Hữu)

Kề sông ngọn núi đứng chơi vơi,
Chùa ẩn lùm xanh, động khuất vời.
Lối đá điểm hoa không vết tục,
Nghe bầy chim hót, phủi rêu ngồi.
Nguồn: Hoàng Việt thi văn tuyển, tập 3, tr. 28.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quyền » Đề Thạch Môn sơn Dương Nham động