21/05/2022 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ qasida bài 1

Tác giả: Saadi - سعدی

Nước: Ba Tư
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 16/09/2007 13:36

 

Bản dịch của Nguyễn Xuân Phong

Ê, kẻ ba hoa bẻm mép kia, ngươi hát về tình yêu gì vậy?
Bởi ngươi cả đời một câu thơ cho ra hồn không viết nổi!
Hãy nhìn xem Sadi này theo ý của trời xanh
Không tâng bốc những kẻ chúa đất mà chỉ hát về tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Saadi » Thơ qasida bài 1