06/10/2022 22:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuốn sách đầu tiên (1)
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1

Tác giả: Nanak - नानक

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2011 21:47

 

Nguyên tác

ੴ सति नामु करता पुरखु निरभउ निरवैरु अकाल मूरति अजूनी सैभं गुर प्रसादि

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Đấng Tối Cao
Danh xưng của Ngài là Chân lí Vĩnh Cửu
Hoá công của vạn vật
Vô tận là vóc thể của Ngài
Không từ đâu sinh thành, đáng tự tồn tự tại
Chỉ nhờ ân huệ của các bậc Đại sư, nhân loại hiểu biết Ngài
Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nanak » Cuốn sách đầu tiên (1)