03/08/2020 20:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Minh Lương thiền sư - 明良禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý-Trần
Đăng bởi hongha83 vào 03/05/2013 07:34

 

Nguyên tác

美玉藏頑石,
蓮花出淤泥。
須知生死處,
悟是即菩提。

Phiên âm

Mỹ ngọc tàng ngoan thạch,
Liên hoa xuất ứ nê.
Tu tri sinh tử xứ,
Ngộ thị tức Bồ đề.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Ngọc quý sâu trong đá
Hoa sen mọc từ bùn
Nên biết nơi sinh tử
Ngộ mới thật Bồ đề
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Lương thiền sư » Kệ