22/07/2024 15:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Luận thi kỳ 1
論詩其一

Tác giả: Triệu Phồn - 趙蕃

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/10/2010 18:54

 

Nguyên tác

學詩渾似學參禪,
識取初年與暮年。
巧匠曷能雕朽木,
燎原寧復死灰燃。

Phiên âm

Học thi hồn tự học tham thiền,
Thức thủ sơ niên dữ mộ niên.
Xảo tượng hạt năng điêu hủ mộc,
Liệu nguyên ninh phục tử hôi nhiên.

Dịch nghĩa

Việc học làm thơ rất giống với việc học tham thiền
Cần biết theo đuổi từ lúc bắt đầu cho đến lúc tuổi già
Người thợ khéo đâu thể nào điêu khắc chạm trổ một khúc cây mục nát
Ngọn lửa vốn đâu thể phục hồi từ đống tro lạnh

Bản dịch của Phước Đức

Học thơ rất giống học tham thiền
Từ đầu đến cuối chí phải kiên
Thợ khéo đâu hay chạm gỗ mục
Lửa đâu thể phát tự tro tàn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Phồn » Luận thi kỳ 1