25/05/2024 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả cam

Tác giả: Eduardas Mieželaitis

Nước: Litva
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2008 03:41

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Tôi cầm lên tay một quả cam to
Một mẩu nắng, một đối đề bóng tối
Như ngọn lửa suốt đời chẳng chói
Như quả cam Braque* vẽ trong tranh

Tôi bóc vỏ cam

Phần ruột ngon lành
Chín mọng như bông hồng trong chuyện cổ
Với mùi thơm của giấc mơ cám dỗ...

Quả cam Braque vẽ thần kỳ:

Tôi uống trái cam
Như chẳng sót tí gì...
                      Nhưng tôi biết

Trái cam kia sẽ lại
Một ngày kia kết hoa, thành trái

Thành quả cam Braque vẽ trong tranh
* Georges Braque (13/5/1882 - 31/8/1963) là một danh hoạ và nhà điêu khắc lớn người Pháp, người cùng với Pablo Picasso, đã phát triển trường phái Lập thể trong hội họa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduardas Mieželaitis » Quả cam