23/01/2021 06:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn vui

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 23/07/2006 16:51

 

Còn gì đâu ? còn gì đâu ?
Còn chăng cũng chỉ mái đầu bạc phơ

Nhân gian ít cậy nhiều nhờ
Trận tiền tang hải tóc tơ cũng buồn[1]

Trường giang xa lắc cỗi nguồn ?
Đại dương vĩnh viễn mang buồn suối mơ

Buồn vui ai biết đâu ngờ
Nằm trong tử diệt nhớ giờ tái sinh.
[1] Tơ tóc cũng buồn: tập thơ Nguyễn Thị Khánh Ninh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Buồn vui