29/06/2022 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ Ngâu

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 03/06/2012 22:38

 

Vào mùa tháng bảy nhớ Ngâu
Mưa xưa chẳng thấy để rầu lòng ai.
Lặng nghe rơi giọt sương mai
Chân trời xanh rộng lại ngày nắng nung.

Cầu Ô thước nối nhớ nhung
Bao năm xa cách ở cùng tháng thôi
Gặp nhau để nước mắt rơi
Mây trôi nỗi nhớ bên trời vẫn khô...
Năm Kỷ Sửu ngày 7-7

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Nhớ Ngâu