11/12/2022 01:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức ấu tử
憶幼子

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2010 19:15

 

Nguyên tác

驥子春猶隔,
鶯歌暖正繁。
別離驚節換,
聰慧與誰論。
澗水空山道,
柴門老樹村。
憶渠愁只睡,
炙背俯晴軒。

Phiên âm

Ký Tử xuân do cách,
Oanh ca noãn chính phồn.
Biệt ly kinh tiết hoán,
Thông tuệ dữ thuỳ luận.
Giản thuỷ không sơn đạo,
Sài môn lão thụ thôn.
Ức cừ sầu chỉ thuỵ,
Chích bối phủ tình hiên.

Dịch nghĩa

Thằng Bò tới xuân này còn xa cách,
Chim oanh hót vào lúc ấm áp nhất.
Chia cách nên cứ sợ mỗi khi thời tiết thay đổi,
Kháu khỉnh biết cùng ai truyện trò.
Đường núi vắng có khe nước,
Cửa gai làng có cây già.
Nhớ hắn nên buồn chỉ biết ngủ,
Phơi lưng nơi lan can lúc tạnh trời.

Bản dịch của Phan Ngọc

Mùa xuân này xa con Ký Tử
Tiếng oanh kêu rộn rã ấm trời
Xa nhau thời tiết trêu ngươi
Thông minh chẳng biết cùng ai luận bàn
Suối róc rách sườn non vắng vẻ
Cửa sài yên xóm cũ cây già
Nhớ buồn chỉ biết ngủ bừa
Phơi lưng đón nắng ngồi chờ bên hiên
(Năm 757)

Lời tự: "Tự Ký Tử thì cách tuyệt tại Phu Châu" 字驥子時隔絕在鄜州 (Tên chữ là Ký Tử, lúc đó ở Phu Châu, bặt tin tức).
Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ức ấu tử