24/10/2021 07:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm xuông phủ Vĩnh

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 19:32

 

Đêm xuông vô số cái xuông xuồng
Xuông rượu, xuông tình, bạn cũng xuông!
Một bức màn con coi ngán nỗi
Một câu đối mảnh nghĩ dơ tuồng!
Một vừng giăng khuất đi mà đứng
Một lá mành treo quấn lại buông
Ngồi hết đêm xuông, xuông chẳng hết!
Chùa ai xa điểm mấy hồi chuông
Nguồn:
1. Tản Đà vận văn toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945
2. Tản Đà, Khối tình con - quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục, in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Đêm xuông phủ Vĩnh