18/04/2024 15:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đa vũ cảm tác
多雨感作

Tác giả: Phạm Nguyễn Du - 范阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/10/2009 20:11

 

Nguyên tác

入冨春時正暮秋,
綿綿苦雨為誰愁。
營無飽卒羸相視,
路有飢民死不收。
遊履憎泥稀適野,
吟毫愛寂獨登樓。
可憐寒谷知春晚,
天地生人有意裒。

Phiên âm

Nhập Phú Xuân[1] thời chính mộ thu
Miên miên khổ vũ vị thuỳ sầu
Doanh vô bão tốt luy tương thị
Lộ hữu cơ dân tử bất thu
Du lý tăng nê hi thích dã
Ngâm hào ái tịch độc đăng lâu
Khả liên hàn cốc tri xuân vãn
Thiên địa sinh nhân hữu ý phần

Dịch nghĩa

Lúc vào thành Phú Xuân nhằm hồi cuối thu
Rười rượi cảnh mưa dầm, sầu não vì ai đó?
Trong doanh trại, lính ăn lưng dạ, gầy guộc nhìn nhau
Ngoài đường sá, dân có người đói lả, chết không ai chôn
Dạo cảnh e lấm giầy, ít khi ra thăm đồng nội
Ngọn bút thảo câu ngâm, vốn ưa tĩnh mịch, thường một mình lên lầu
Đáng thương nơi hang lạnh biết hơi xuân tới muộn
Trời đất sinh người có ý thế chăng?

Bản dịch của Ngô Bách Bộ

Đến Phú Xuân vừa buổi cuối thu
Mưa tuôn rả rích ý như sầu?
Quán gầy, trại lính nhìn ngao ngán
Dân đói, đường quan chết dãi dầu!
Mang dép sợ lầy, thôi đến ruộng
Ngâm thơ muốn tĩnh phải lên lầu
Khá thương hang lạnh xuân về muộn
Trời đất sinh người có ý ru!
[1] Kinh thành Huế dưới thời vua Gia Long.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nguyễn Du » Đa vũ cảm tác