19/07/2024 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phổ khuyến niệm Phật kỳ 2
普勸念佛其二

Tác giả: Ưu Đàm đại sư - 優曇大師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2017 20:33

 

Nguyên tác

道人來到道人家,
一炷清香一盞茶。
不說世間塵俗事,
聲聲只贊白蓮華。

Phiên âm

Đạo nhân lai đáo đạo nhân gia,
Nhất chú thanh hương nhất trản trà.
Bất thuyết thế gian trần tục sự,
Thanh thanh chỉ tán bạch liên hoa.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Làng sen đến viếng bạn sen ta,
Một nén hương thanh một chén trà.
Việc thế bàn chi thêm tục luỵ,
Niềm vui nhàn ngợi bạch liên hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ưu Đàm đại sư » Phổ khuyến niệm Phật kỳ 2