02/07/2022 08:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn chiều

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 07:16

 

Lơ lửng nhạn trời tung cánh gió
Riêng lòng dịu vợi khúc bâng quơ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Hồn chiều