06/12/2021 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Lưu Điền hành
上留田行

Tác giả: Thi Nhuận Chương - 施閏章

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 25/04/2010 21:25

 

Nguyên tác

里中有啼兒,
聲聲呼阿母。
母死血濡衣,
猶銜懷中乳。

Phiên âm

Lý trung hữu đề nhi,
Thanh thanh hô a mẫu.
Mẫu tử huyết nhu y,
Do hàm hoài trung nhũ.

Bản dịch của Phạm Công Đạt

Trong xóm có trẻ khóc
Tiếng tiếng gọi mẹ hiền
Mẹ chết máu ướt áo
Vẫn ngậm vú mẹ hiền
Thượng Lưu Điền hành là nhạc phủ cựu đề, thuộc Tương hoạ ca từ. Lời cổ nay vẫn còn hai bài nhưng đều không hoàn chỉnh, một bài chép trong Nhạc phủ quảng đề, một trong Văn tuyển.
Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thi Nhuận Chương » Thượng Lưu Điền hành