28/09/2021 11:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhân định
人定

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:50

 

Nguyên tác

人定月朧明,
香消枕簟清。
翠屏遮燭影,
紅袖下簾聲。
坐久吟方罷,
眠初夢未成。
誰家教鸚鵡,
故故語相驚。

Phiên âm

Nhân định nguyệt lung minh,
Hương tiêu chẩm điệm thanh.
Thuý bình già chúc ảnh,
Hồng tụ hạ liêm thanh.
Toạ cửu ngâm phương bãi,
Miên sơ mộng vị thành.
Thuỳ gia giáo anh vũ,
Cố cố ngữ tương kinh.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tĩnh lặng, trăng sáng mờ,
Hương tan, gối chiếu mát.
Bình phong che bóng đuốc,
Tay áo hồng buông mành.
Ngồi lâu, ngâm vừa dứt,
Mới ngủ, mộng chưa thành.
Nhà ai đang dậy vẹt,
Lặp lời nghe lạ kinh.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Nhân định