04/07/2022 00:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu phỏng Hữu Nguyên cửu nhật chi vận tự tả đăng lâm quang cảnh, Giáp Tuất cửu nhật sơn du
又倣友元九日之韻自寫登臨光景甲戌九日山遊

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 00:37

 

Nguyên tác

樝庵纔到日當中,
再訪西天夕炤紅。
山雨欲來山色暮,
一聲寒鳥入雲籠。

Phiên âm

Tra Am tài đáo nhật đương trung,
Tái phỏng Tây Thiên[1] tịch chiếu hồng.
Sơn vũ dục lai sơn sắc mộ,
Nhất thanh hàn điểu nhập vân lung.

Dịch nghĩa

Lên tới chùa Tra Am vừa lúc giữa
Rồi đến viếng lại chùa Tây Thiên khi buổi chiều về
Mưa núi sắp xuống, cảnh trời chiều trên núi u ám
Chim lẻ bay, kêu vài tiếng vút vào mây mù.

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Ðến viếng Tra Am giữa nắng trưa
Tây Thiên thăm lại lúc chiều qua
Chuyển mưa rừng núi trời u ám
Chim hót mù mây cánh dật dờ
Giáp Tuất tức năm 1934.

[1] Nguyên chú: "Tây Thiên tự tại Nam Giao chi tây hướng" 西天寺在南郊之西向 (Chùa Tây Thiên nằm bên hướng tây đàn Nam Giao, Huế). Ở đây chỉ chùa Tây Thiên, một ngôi chùa cổ nổi tiếng phía tây nam thành phố Huế, nơi Ưng Bình thường lui tới thăm viếng, đàm đạo thơ văn với sư trụ trì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hựu phỏng Hữu Nguyên cửu nhật chi vận tự tả đăng lâm quang cảnh, Giáp Tuất cửu nhật sơn du