04/10/2022 04:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ điệu ca đầu - Lục nguyệt nhị thập tam nhật, Nùng Châu đại thuỷ, ức tiền niên Tây du, thử nhật chính tại Kỳ Phụ, thảm nhiên ca Thương điệu nhất khúc
水調歌頭-八月二十三日,濃州大水,憶前年西遊,此日正在岐阜,慘然歌商調一曲

Tác giả: Morikawa Chikukei - 森川竹磎

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi U cốc khách vào 20/04/2011 18:36

 

Nguyên tác

水浸美濃國,
聞說使人驚。
金華山動,
黃流混混與天平。
失卻千村萬落,
泛盡兒童老弱,
生死不分明。
一半葬魚腹,
誰肯吊其靈。    

果何罪,
仰天哭,
甚無情。
回頭厤厤,
去年此日記曾經。
三十六灣秋冷,
十八樓頭夜靜,
烏鬼獲魚鳴。
想見無人地,
一段月光青。

Phiên âm

Thuỷ xâm Mỹ Nùng quốc[1],
Văn thuyết sử nhân kinh.
Kim Hoa[2] sơn động,
Hoàng lưu hỗn hỗn dữ thiên bình.
Thất khước thiên thôn vạn lạc,
Phiếm tận nhi đồng lão nhược,
Sinh tử bất phân minh.
Nhất bán táng ngư phúc,
Thuỳ khẩn điếu kỳ linh.

Quả hà tội,
Ngưỡng thiên khốc,
Thậm vô tình.
Hồi đầu lịch lịch,
Khứ niên thử nhật ký tằng kinh.
Tam thập lục loan thu lãnh,
Thập bát lâu đầu dạ tĩnh,
Ô quỷ hoạch ngư minh.
Tưởng kiến vô nhân địa,
Nhất đoạn nguyệt quang thanh.

Bản dịch của Nam Long

Nước tràn Mỹ Nùng quốc,
Nghe kể đến bàng hoàng.
Kim Hoa rung núi,
Lẫn trời cuồn cuộn lũ dâng ngang.
Mất hết muôn nghìn làng mạc,
Cuốn sạch đầu xanh tóc bạc,
Sống thác chẳng rõ ràng.
Quá nửa vùi bụng cá,
Hồn phách ai đưa tang.

Sao nên tội,
Trông trời khóc,
Chẳng đoái thương.
Miên man nhớ lại,
Ngày này năm ngoái ghé trên đường.
Ba sáu vịnh thu se lạnh,
Mười tám lầu đêm yên tĩnh,
Bắt cá cốc kêu vang.
Ngỡ chỗ không người đến,
Xanh biếc ánh trăng buông.
[1] Vùng Mino Owari, Trung Nam bộ đảo chính Nhật Bản đương thời có tên gọi là Mỹ Nùng (Mino) và Vĩ Trương/Vĩ Trương quốc (Owari/Owari no kuni).
[2] Núi KinKa biểu tượng của tỉnh Gifu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Morikawa Chikukei » Thuỷ điệu ca đầu - Lục nguyệt nhị thập tam nhật, Nùng Châu đại thuỷ, ức tiền niên Tây du, thử nhật chính tại Kỳ Phụ, thảm nhiên ca Thương điệu nhất khúc